Zoeken
  • DSV

Betaling kinderopvang / Child care payment

for English text scroll down


Beste ouder(s)/ verzorger(s),


Het besluit van de overheid, om enkel nog noodopvang toe te staan, kan financieel vergaande gevolgen hebben voor opvangorganisaties in Nederland.  Om de opvangorganisaties in stand te houden, stelt de overheid ouders / verzorgers verplicht de kinderopvang door te betalen tijdens de tijdelijke sluiting van de kinderopvang . De kinderopvangtoeslag zal eveneens ongewijzigd worden uitgekeerd. Zie bijgaand de link naar informatie van de rijksoverheid over de coronavirus en de kinderopvang.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang


Vandaag, 20 maart,  heeft de staatssecretaris van sociale zaken & werkgelegenheid toegezegd, dat de overheid de eigen bijdrage gedurende de verplichte sluiting van de opvang zal vergoeden.


https://nos.nl/artikel/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang-terug-vanwege-coronacrisis.html


Het Uilenest zal derhalve de facturatie voor de peuterspeelzaal, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang volgende week in gang zetten. De tussenschoolse opvang zal niet in rekening worden gebracht tijdens de sluiting van de school.


We rekenen op uw begrip en medewerking in deze moeilijke tijd.


Met vriendelijke groet,


Guido Anselmann

Penningmeester DSV / Uilenest
-----------------

Dear parents and guardians,


The Dutch government's decision to prohibit regulare child care (“opvang”) can have far-reaching financial consequences for childcare organizations in the Netherlands. To maintain childcare organizations, the government requires parents / guardians to continue to pay childcare during the temporary closure of childcare. The childcare allowance will also be paid unchanged. See the attached link to information from the Dutch government about the coronavirus and childcare.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang


Today, March 20th, the State Secretary for Social Affairs & Employment has promised that the government will reimburse the personal contribution for childcare during the compulsory closure of childcare.


https://nos.nl/artikel/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang-terug-vanwege-coronacrisis.html


The Uilenest will therefore start invoicing for the playgroup (“peuterspeelzaal”), preschool (“voorschoolse opvang”) and after-school care (“buitenschoolse opvang)  next week. The lunchtime care (“tussenschoolse opvang”) will not be charged during the closure of the school.


We count on your understanding and collaboration during these difficult times.


Kind regards,Guido Anselmann

Treasurer DSV / Uilenest

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging