Zoeken
  • ihooijmans

Deel uw ervaringen/verwachtingen Share your experiences/ expectations

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Zou u willen aangeven wat uw ervaringen en verwachtingen zijn met betrekking tot het onderwijs op afstand met het formulier op onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmzGwT5L0EmRN5BgIGV9JYxsvTke3ipNnUfX3t5XDjtUMDdZR0laN0pBQUZESjhSR1RDRlZFNEJUTi4u

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Jan Punt en Isolde Hooijmans

Dear parent(s)/guardian(s),

Would you let us know about your experiences and expectations for 'distance education' by filling in the form attached to this link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmzGwT5L0EmRN5BgIGV9JYxsvTke3ipNnUfX3t5XDjtUQ1FJNk1JMlo5Q01ORUxRM0o0TFFVRjFVUy4u

Thank You.

Kind regards,

Jan Punt and Isolde Hooijmans

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging