Zoeken
  • DSV

DSV vanaf 16 maart gesloten

Bijgewerkt: mrt 18

For English click: https://www.covid19-dsv-delft.info/post/dsv-closed-from-16-march


Beste ouders en/of verzorgers,


De snelle verspreiding van het Covid-19 virus heeft ons doen besluiten om de school vanaf morgen te sluiten tot nader order en over te gaan op ‘afstandsonderwijs’. We hebben als bestuur in overleg met de directie onderstaand plan gemaakt.


Fase 1: Geen onderwijs: maandag 16 en dinsdag 17 maart


Er wordt geen les gegeven. Ouders kunnen dinsdag naar school komen om de leermiddelen (schoolboeken, werkschriften etc) af te halen. We zullen u hierover nog nader berichten.


De reguliere VSO en BSO en peuterspeelzaal zijn ook dicht.


Fase 2 omschakelperiode: woensdag 18 maart tot en met vrijdag 20 maart


In deze fase gaan de leerkrachten zich voorbereiden op een heel nieuwe manier van lesgeven en de eerste opdrachten geven aan de kinderen. We vragen uw begrip voor het feit dat dit voor iedereen een leerproces is. Per klas zal dit opgestart worden. Ouders krijgen de kans om zich voor te bereiden op de situatie van thuisonderwijs. Hierover ontvangt u uiterlijk dinsdagmiddag een e-mail met meer informatie.


Fase 3 afstandsonderwijs: vanaf maandag 23 maart tot nader orde


We streven ernaar vanaf 23 maart regulier afstandsonderwijs te verzorgen. We zijn heel dankbaar dat het team bereid is om dit avontuur met ons aan te gaan! We verwachten voor iedereen een steile leercurve en we vragen ook uw begrip dat het in het begin gepaard gaat met allerlei opstartproblemen (in de techniek maar ook in didactiek op afstand).


Noodopvang


We realiseren ons dat de overschakeling naar onderwijs op afstand voor veel gezinnen een grote verandering is en in sommige gevallen ook een maatschappelijke impact heeft. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kinderen thuis op te vangen dan biedt de school opvang maar de capaciteit is beperkt. We zullen daarbij voorrang geven aan ouders die werkzaam zijn in vitale processen beroepsgroepen (medische zorg, nutsvoorziening etc https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen).


U kunt zich aanmelden voor noodopvang via een aanmeldformulier:

http://bit.ly/dsv-noodopvang


Vragen


We hebben een aparte website opgezet waar we alle informatie en veelgestelde vragen plaatsen en updaten https://covid19-dsv-delft.info . We vragen uw begrip om de directie en leerkrachten zo veel mogelijk te ontlasten met het stellen van individuele vragen. We hebben een centraal emailadres covid19@dsv-delft.nl ingesteld waar u vragen kunt stellen. U ontvangt in principe geen persoonlijke reactie maar we zullen op de webpagina vraag en antwoord toevoegen. Dit om zo veel mogelijk capaciteit te houden voor de omschakeling.


Toelichting


Het was voor het bestuur en directie een moeilijk besluit, maar deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen, waarbij een ieders gezondheid en het recht op goed onderwijs als uitgangspunten dienen.


We hebben op basis van een viertal thema’s een afweging gemaakt.


1. De kinderen:

  • De gezondheid en het recht op onderwijs van de kinderen staat voorop. We zien een sterke stijging van het aantal absenties. Vrijdag waren dit al meer dan 60 waardoor het onmogelijk is om een regulier lesprogramma te blijven geven. We hebben een toenemend aantal zieke leerkrachten waarvoor het niet mogelijk is om vervanging te vinden.


2. Het team:

  • We zijn ook werkgever van een team van zeer betrokken leerkrachten die ook niets liever willen dan het onderwijs verzorgen en pedagogisch medewerkers die de buitenschoolse opvang bieden. Echter niet iedereen in het team heeft een hoge weerstand en sommigen vallen ook onder de risicogroepen. Wij willen vanuit goed werkgeverschap ze niet onnodig risico laten lopen.

  • We investeren in het op planmatige wijze omschakelen naar afstandsonderwijs. Dit vraagt een enorme aanpassingskracht van het team. We vragen uw begrip dat we afstandsonderwijs voor iedereen nieuw is.


3. Ouders en verzorgers:

  • En we willen ook zo veel mogelijk rekening houden met de situatie van ouders en verzorgers.

  • We hebben er alle begrip voor dat ouders ook niet in staat zijn om thuis te blijven omdat hun werk dat niet toelaat en of omdat de kinderen normaliter ondergebracht moeten worden bij personen uit een risicogroep.


4. Steeds meer medisch specialisten dringen aan op vergaande maatregelen, waaronder het sluiten van scholen, om de verspreiding van het virus beter onder controle te krijgen. Ook vanuit maatschappelijk perspectief zien we dat onze school mede door de internationale populatie waarbij er relatief ook veel (internationaal) gereisd wordt, het risico op besmettingen mogelijk groter is, dan voor de maatschappij als geheel geldt. We zien dat internationale scholen in Den Haag ook op basis van deze overweging besluiten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs.0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging