Zoeken
  • ihooijmans

Noodopvang 23-27 maart / Emergency care 23-27 March

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Zoals beloofd het formulier noodopvang 23-27 maart. Eventuele opgave graag voor de hele week voor aanstaande zondag om 12 uur invullen. Klik op de link hieronder.


https://bit.ly/noodopvang-wk2


As promised the form for emergency care (23-27 March). Please fill in the form for the whole week before Sunday at 12 O'clock. Click on the link below.


https://bit.ly/noodopvang-wk2


Met vriendelijke groet,

Kind regards,

Isolde Hooijmans

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging