Zoeken
  • ihooijmans

Noodopvang 6-10 april

Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals beloofd het formulier noodopvang 6 april tot 10 april. Eventuele opgave graag voor de hele week voor aanstaande zondag om 12 uur invullen. Klik op de link hieronder. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmzGwT5L0EmRN5BgIGV9JYxsvTke3ipNnUfX3t5XDjtUME5KUjNORllBWDFUOUVaN0RST1ZOQVZGNC4u

As promised the form for emergency care (30 March - 3 April). Please fill in the form for the whole week before Sunday at 12 O'clock. Click on the link below. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmzGwT5L0EmRN5BgIGV9JYxsvTke3ipNnUfX3t5XDjtUME5KUjNORllBWDFUOUVaN0RST1ZOQVZGNC4u

Met vriendelijke groet, Kind regards, Isolde Hooijmans

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging