Zoeken
  • ihooijmans

Ophalen materialen voor onderwijs op afstand (17-03)

13-03-2020 Delft


Beste ouder(s)/ verzorger(s),


Zoals u uit eerdere mail heeft kunnen vernemen, willen wij vanaf woensdag gaan werken met onderwijs op afstand. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de normale gang van zaken, die bij de kinderen bekend zijn. We werken dus met de gebruikelijke materialen en werkboeken. We nodigen u uit om op dinsdagochtend (morgen) deze fysieke materialen voor alle kinderen uit het gezin op te halen in de klas. Dit geldt niet voor de kleutergroepen, voor hen is er geen materiaal om op te halen. Wij gaan ervan uit dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze kostbare materialen. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen in een keer in het gebouw zijn, willen wij dit gefaseerd doen. Mocht u niet in staat zijn om de materialen op te halen in verband met ziekte, dan vragen wij u iemand anders te regelen. Hieronder, in het schema, staat hoe laat u de materialen op kunt halen. Het gaat hierbij om de beginletter van uw achternaam:

08:45 – 09:15 A-B-C-D

09:15 – 09:45 E-F-G-H

09:45 – 10:15 I-J-K-L

10:15 – 10:45 M-N-O-P

10:45 – 11:15 Q-R-S-T-U

11:15 – 11:45 V-W-X-Y-Z


Morgen (17-03) ontvangt u de eerste weekplanning voor uw kind. Daarna zult u de weekplanning steeds op vrijdag na 2 uur verwachten voor de volgende week.


Wij willen u verzoeken om vragen met betrekking tot de leerstof via de mail aan de leerkracht(en) te stellen (niet via MSI of app). Voor vragen aan het bestuur/directie kunt u terecht bij ons nood emailadres: covid19@dsv-delft.nl. Voor vragen over de noodopvang kunt u het volgende emailadres gebruiken: noodopvang@dsv-delft.nl. Voor meest gestelde vragen willen wij u verwijzen naar de volgende website: https://www.covid19-dsv-delft.info/ Deze site wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van uw vragen.


Met vriendelijke groet,

Jan Punt en Isolde Hooijmans

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging