Zoeken
  • ihooijmans

Update 23-03-2020 - online interactief onderwijs / online interactive education

for English see below


Beste ouder(s)/ verzorger(s), Verschillende ouders vragen zich af of er binnenkort gebruik gaat worden gemaakt van een online platform voor interactief onderwijs. Deze week worden de leerkrachten geïnstrueerd voor het gebruik van ‘Teams’ en 'OneNote classroom'. Dit platform is gekozen om te kunnen chatten, leerstof klaar te zetten, te kunnen verwerken en samen te werken. Bovendien biedt dit platform de mogelijkheid om te communiceren via audio en video.  Het biedt een stabiele omgeving en is gebruiksvriendelijk. Bovendien wordt het kosteloos aangeboden. Benodigd: Een PC, laptop of tablet.  Microfoon en koptelefoon. Inlogcodes voor office 365 ontvangt u deze week van ons. Teams en OneNote classroom kunnen worden benaderd vanaf de website www.office.com. Ook is het mogelijk de app teams te downloaden. Deze week zult u een handleiding ontvangen waarin staat hoe u gebruik kunt maken van dit platform. Niet alles zal (bij iedere leerkracht) in één keer goed gaan. Met hulp van elkaar hopen wij te leren van de eerste pilots deze week. Met vriendelijke groet, Isolde Hooijmans en Jan Punt  ________________________________________________________________________ Dear parent(s)/ guardian(s), Several parents have wondered whether we would make use of an online platform soon.  This week, the teachers will be instructed on the use of 'Teams' and 'OneNote classroom'. This platform was chosen because it is possible to chat, post the subject matter, post assignments and collaborate. Moreover, this platform offers the possibility to communicate by audio and video. It provides a stable environment and is easy to use. Also, it is free of charge.  Required: A PC, laptop or tablet. Microphone and headset. Login codes for Office 365; You will receive these this week. Teams and OneNote classroom can be accessed from the website www.office.com It is also possible to download the 'teams' app.  This week you will receive a manual explaining how to use this platform. Not everything (for every teacher) will go right the first time. With help from each other, we hope to learn from the first pilots this week. Kind regards, Isolde Hooijmans and Jan Punt

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging