Zoeken
  • ihooijmans

Update DSV

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn nu meer dan drie weken onderweg met onderwijs op afstand. We zien graag jullie ervaringen en verwachtingen terug via het ‘formulier’ zoals verstuurd via MSI en geplaatst op de website (www.covid19-dsv-delft.info). De minister president heeft aangegeven dag de scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten blijven. Voor onze school betekent dit tot en met 5 mei. We kijken vol verwachting uit naar 21 april, de datum waarop het vervolg van de maatregelen bekend zal worden gemaakt. We willen u er nog op attenderen dat de privacy nu juist in deze tijd een groot aandachtspunt is. Daarom ook de oproep om foto’s/filmpjes/bestanden alleen te delen met toestemming van alle betrokkenen. Ook willen wij u verzoeken geen foto’s en/of opnames te maken van gesprekken of video’s met de leerkracht of van leerlingen. Een heel fijn paasweekend gewenst. Met vriendelijke groet, Jan Punt & Isolde Hooijmans


Dear parent(s)/ guardian(s),


We have been working on 'distance education' for more than three weeks now. We would like to hear about your experiences and expectations via the ' form' as sent via MSI and placed on the website (www.covid19-dsv-delft.info).


The prime minister had indicated that the school will be closed until the May holiday. For our school this means until May the 5th. We look with anticipation forward to 21 April, when the follow-up to the measures will be announced.


We would like to draw your attention to the fact that privacy is a major point of attention at this time. That is why we would ask you to only share photos/videos/files when everyone involved has given their permission. We also request that you do not take photos and / or record conversations or videos with the teacher or students. 


Have a very nice Easter weekend.

Kind regards, 

Jan Punt & Isolde Hooijmans0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging