Zoeken
  • DSV

Update vanuit de directie / update from the management

For English scroll down


Beste ouder(s)/ verzorger(s),


Nu de scholen 1 week gesloten zijn een korte update vanuit de directie. We hebben ons met vereende krachten ingezet om het onderwijs op afstand gestalte te geven. Het zal voor u ook wel bijzonder zijn, om de kinderen de hele week thuis te hebben. Naast uw eigen werk komt nu ook nog het begeleiden van uw kind(eren). We merken dat er veel inspanning door u wordt geleverd. We zijn ook erg blij met alle input en suggesties.


We kunnen de situatie nu weer overzien en zijn ons aan het bezinnen op de komende weken, er vanuit gaande dat de scholen nog langer gesloten zullen blijven.


We hopen dat u in het weekend als gezin voldoende kunt ontspannen.


Met vriendelijke groet,Isolde Hooijmans en Jan Punt


----------

Dear Parent(s), Guardian(s),


Now that schools are closed for 1 week, a short update from the management. We all have joined forces to shape our 'distance' education. We realise it will also be different for you to have the children at home all week. In addition to your own work, you now also need to attend tor your child (ren). We notice that a lot of effort is put in on your part. We are very happy with all input and suggestions.


The first part is behind us and we are reflecting on the coming weeks, assuming that the schools will remain closed for longer.


We hope you can relax as a family during the weekend.


Kind regards,Isolde Hooijmans and Jan Punt

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging